“Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster moeder aarde
die ons voedt en leidt
en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten.”

(Zonnelied Franciscus van Assisi)

DE VEGETARISCHE ZUSTER

kloosterproducten Sint-Josephsberg
Clarastraat 2, 5366 AK Megen
T 0412-462314
E devegetarischezuster@gmail.com