Gemeenschap

De Vegetarische Zuster heeft haar thuisbasis te midden van een gemeenschap van zusters clarissen. Wij weten ons als zusters aan elkaar gegeven, om samen een leven te leiden van gebed en toewijding. Wij willen de voetstappen van Christus volgen, naar het voorbeeld van Clara en Franciscus van Assisi.

Wij weten ons niet enkel zusters van elkaar. Franciscus noemde in zijn Zonnelied, zijn ‘Loflied op de schepselen’, alle schepselen zijn broeders en zusters. Ook wij weten ons vanuit God, onze Schepper, verbonden met al zijn schepselen.

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster moeder aarde, die ons voedt en leidt, 
en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten...
(Heilige Franciscus van Assisi)

Ook onze omgang met voedsel bestaat eerst en vooral uit verbondenheid. Voedsel is niet louter en alleen een eerste levensbehoefte, iets waar wij recht op hebben. Het eten dat op tafel komt zijn vruchten van ‘onze zuster moeder aarde’, ons geschonken door de Schepper. Dat bewustzijn brengt van nature een oprechte zorg voor de schepping en de schepselen met zich mee.

Keuzes vanuit verbondenheid

Die zorg voor de schepping uit zich in bepaalde keuzes. Wij eten vegetarisch. Immers, vlees eten heeft veel impact op het milieu, en past bovendien niet binnen een eerlijke voedselverdeling.
Een groot deel van het jaar eten wij groenten uit onze eigen, biologische moestuin. Ook bij het inkopen van voedsel volgen wij het ritme van de seizoenen. Wij vermijden bovendien zoveel mogelijk voedsel dat van ver moet komen, of dat in verwarmde kassen wordt verbouwd.
Meer en meer worden bij de keuzes die we maken ook andere aspecten betrokken: is het voedsel duurzaam verbouwd? Hebben degenen die het verbouwden er een eerlijk loon voor gekregen?
We kijken ook naar de verpakking: er wordt zoveel mogelijk in grootverpakking gekocht of verpakkingsvrij, en plastic wordt zoveel mogelijk vermeden.
We verspillen geen voedsel. Wat over is van de maaltijd, wordt bij de volgende maaltijd weer gegeven, of creatief verwerkt in een nieuw gerecht.

Onze maaltijden

Op de refter eten wij gezamenlijk en in stilte. Dit voedt onze verbondenheid. De maaltijden zijn eenvoudig, doch voedzaam en smakelijk. Onze gasten delen in deze maaltijden en vinden wat ze voorgezet krijgen vaak heerlijk. Blijkbaar spreekt het eenvoudige, vegetarische, gezonde en natuurlijke van ons menu aan. En zeker ook de houding van aandachtig leven en een eerbiedige omgang met onze aarde die daaruit spreken.

Deze houding willen wij graag verder uitdragen in onze producten. Wij verkopen broodspreads en jams volgens eigen kloosterrecept. Al onze producten worden ook hier bij de maaltijden genuttigd door zusters en gasten.

De Laarhoeve

Onze producten worden volgens ons recept geproduceerd bij De Laarhoeve. De Laarhoeve is een ontwikkelboerderij in Diessen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen helpt er zo goed mogelijk mee aan het werk dat gedaan moet worden. Sommigen werken in de keuken of in het magazijn en anderen verzorgen de pluktuin en het erf. Iedereen doet mee en kan zo zijn of haar talenten inzetten en verder ontwikkelen.