“Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster moeder aarde

die ons voedt en leidt

en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten.”   

(Zonnelied Franciscus van Assisi)

De Vegetarische Zuster

kloosterproducten Sint-Josephsberg
Clarastraat 2, 5366 AK Megen
T 0412-462314
E devegetarischezuster@gmail.com